نحوه نصب کفپوش رولی

هنگام نصب کفپوش لاستیکی رول شده، توصیه می شود از نوعی چسب استفاده کنید تا از جابجایی رول ها یا جدا شدن رول ها بین رول های مجاور جلوگیری شود. 

با استفاده از یک چاقوی کاربردی با یک تیغه تازه، هر گونه برش لازم را روی رول ها انجام دهید تا آنها را در اتاق قرار دهید. ما توصیه می‌کنیم در اطراف رول‌ها فاصله‌ای به اندازه ضخامت رول‌هایی که برای انبساط و انقباض استفاده می‌شود، باقی بگذارید.

پس از چسباندن همه رول ها، اغلب توصیه می شود از یک غلتک روی زمین استفاده کنید تا چسبندگی خوبی به کف زیرین تضمین شود.