مراحل نصب کفپوش گرانولی

تمامی زیرلایه های ساخته شده از آسفالت و بتن برای نصب مناسب هستند. بستر باید جامد، تراز، خشک، تمیز و عاری از ترک و گرد و غبار باشد که  زیرا می تواند بر چسبندگی اثر بگذارد.از آنجایی که از چسب استفاده می کنید، باید مطمئن شوید که سطح زیرین شما خشک و عاری از رطوبت است.

 

مرحله 2: کفپوش را رول کنید

رول ها را طوری در اتاق بچینید  با استفاده از یک چاقوی کاربردی، هر گونه برش لازم را روی رول ها ایجاد کنید تا آنها را در اتاق قرار دهید. بعد از اینکه رول ها را طوری که می خواهید بچینید.

مرحله 3: چسب بزنید

اگر از چسب 2 قسمتی استفاده می کنید، هر دو جزء چسب را مخلوط کنید. بلافاصله پس از مخلوط کردن، شروع به ریختن چسب به طور مساوی روی محل نصب آماده شده کنید. چسب را به طور مساوی با کاردک  توصیه شده توسط سازنده چسب بمالید. 

مرحله 4: کفپوش را نصب کنید

یک لایه سبک چسب روی زمین بگذارید این مراحل را تکرار کنید تا زمانی که کل رول به زمین چسبانده شود. هر گونه نشتی چسب را فوراً از سطح پاک کنید و ناحیه چسب ریخته شده را به سرعت تمیز کنید.

مرحله 5: غلتک فشار

پس از چسباندن کفپوش گرانولی روی زمین، قبل از اینکه چسب کاملاً سفت شود، با یک غلتک فشار تماسی را به سطح وارد کنید تا حباب های هوای زیر مواد از بین برود و مطمئن شوید که کفپوش محکم چسبیده است.

نکته :پس از نصب، قبل از سفت شدن کامل چسب، روی سطح راه نروید.