ویدیو آموزش گلسازی غول پیکر با فوم

گلسازی با استفاده از فوم گلسازی و کاردستی یک حرفه ی بسیار جذاب و پرطرفدار شده است. با مشاهده ی این ویدیو می توانید به  راحتی یک گل غول پیکر فومی را در منزل و با استفاده از وسایل کم یاد بگیرید.