ویدیو تمرینات صحیح با تخته شنا

این فیلم آموزش صحیح تمرین کردن با تخته شنا را نشان می دهد.
1- سینه خود را روی تخته شنا قرار دهید.
2- تخته شنا را با دستان خود بگیرید.
3- باسن خود را بالا بکشید و پشت خود را صاف کنید
4- با پاهایتان ضربه بزنید.
5- تنفس صحیح را تمرین کنید.
6- تخته شنا را به جلو ببرید.
7- با بازوهای خود به آرامی روی تخته شنا فشار بیاورید.
8- حرکات پا را تمرین کنید.
9- روی ضربه سینه کار کنید.
10- تمرین ضربه پا دلفین را انجام دهید.

تخته شنا چیست؟

تخته شنا یکی از ابزارهای کمک آموزشی شناست که کمک می کند بدن شناگر روی سطح آب بماند و تعادل خود را حفظ کند. همچنین کمک می کند فشار از روی بازوهای شما برداشته شود تا بتوانید تمرکزتان را روی حرکت پا جمع کنید. برای خرید تخته شنا می توانید به صفحه ی این محصول در سایت مراجعه نمایید.