ویدیو آموزش نصب کفپوش لاستیکی

کفپوش لاستیکی قابلیت نصب بر روی تمام سطوح را دارد. برای نصب کفپوش لاستیکی اطمینان حاصل کنید که سطح زمین صاف و هموار باشد.

کفپوش ها را روی یک سطح کنار یکدیگر بچینید.

اگر فضایی باقی ماند که کوچکتر از اندازه ی کفپوش بود، با استفاده از یک خط کش فضای باقی مانده را اندازه بگیرید.

کفپوش را به وسیله ی یک کاتر به همان اندازه برش بزنید.

کفپوش لاستیکی را در محل مورد نظر قرار دهید.

بعد از چیدن کفپوش ها کنار هم با استفاده از چسب مخصوص آن ها را به یکدیگر بچسبانید.