ویدیو آموزش استفاده از فوم چسب دار

این فیلم نحوه استفاده از فوم پشت چسب دار را نشان می دهد. در این فیلم چگونگی برش زدن و ساخت علایم مثل لوگوها را می بینیم. فوم پشت چسبداری که در این فیلم استفاده می شود از نوع EVA یک رو چسب است. فوم پشت چسب دار در دو نوع یک رو چسب و دو رو چسب تولید می شود و می تواند ضخامت ها و عرض های مختلفی داشته باشد.

مرکز فروش فوم پشت چسب دار

شرکت دنافوم به عنوان مرکز فروش فوم پشت چسب دار، این فوم ها را در ضخامت های بالای یک میل در اختیار مشتریان قرار می دهد. چنانچه قصد خرید فوم چسب دار را دارید می توانید به صفحه ی فوم پشت چسبدار در سایت مراجعه نمایید.