اموزش و بازی با کفپوش اشکال

هم کفپوش و هم پازل، برای سرگرمی در حین یادگیری، این کفپوش اشکال “حروف و اعداد” با سلیقه کودک به راحتی مطابقت دارد و مناسب برای بازی و سرگرمی کودک می باشد. فوم حروف و اعداد برای معرفی الفبا، شروع املا و یادگیری حروف و اعداد همراه با سرگرمی عالی هستند. برخی از آنها قطعات به هم پیوسته ای هستند که می توانند سطحی برای بازی کودکان نوپا ایجاد کنند.