درزگیری با فوم پشت چسبدار

ورود انواع آلودگی صوتی از جمله صدای ماشین ها، جمعیت، ساخت و ساز و… و همچنین انواع آلودگی ها از جمله گردو خاک از دلایل عدم درزگیری صحیح در و پنجره ها می باشد. که می تواند باعث بسیاری از مشکلات مثل بیماری و حساسیت ناشی از ورود آلودگی ها و یا عدم وجود آرامش و مشکل در استراحت و خواب بخاطر سر و صداها شود. درزگیری می تواند در کاهش و از بین بردن این مشکلات تاثیر بسیار بالایی داشته باشد. از ابزارهای درزگیری که روشی بسیار راحت و کم هزینه به شمار می آید استفاده از فوم پشت چسبدار می باشد. درزگیری با فوم پشت چسبدار مانع از هدر رفت انرژی می شود و به عنوان عایق حرارتی و برودتی عمل می کند. درزگیر درب و پنجره مانع از ورود گرد و غبار، سرما و آلودگی های صوتی و سروصدا به داخل منزل و محیط می شود و از اتلاف انرژی جلوگیری می کند.