ویدیو تمرین با فوم رولر

در این ویدیو نحوه ی تمرین کردن و در واقع ماساژ دادن به بدن با فوم رولر را می توانید ببینید.

اولین تمرین را با نشستن روی فوم رولر آغاز می کنیم و همانند فیلم حرکت را اجرا می کنیم. این حرکت را 5 دقیقه انجام دهید.

تمرین کردن با فوم رولر را هر زمانیکه بخواهید می توانید انجام دهید. قبل و بعد از ورزش، بعد از سفر، بعد از کار، هر زمان و هر مکانی که بخواهید می توانید انجام دهید.

برای تغییر سمت حرکت، 15 تا 20 ثانیه استراحت کنید و حرکت را با پای دیگر نیز انجام دهید.

می توانید حرکت را با زانوی خم نیز انجام دهید. فقط توجه داشته باشید که با سمت دیگر نیز حرکت را اجرا کنید.

برای حرکت دیگر روی زمین بنشینید و فوم رولر را زیر قسمت پایینی کمر قرار داده و دستتان را پشت سرتان ببرید همچنین زانوهایتان را خم کنید.

همانند فیلم بدن خود را به سمت بالا کشیده و سپس به حالت قبل برگردید.

برای ماساژ زیربغل بدنتان را به یک طرف متمایل کنید و فوم رولر را زیر بغل قرار داده مطابق فیلم حرکت کنید. این کار را برای سمت دیگر نیز انجام دهید.

حرکت دیگر برای ماساژ زیربغل این است که رو به شکم و بر روی فوم رولر قرار می گیرید و روی آن حرکت می کنید در حین حرکت دستانتان را کمی باز و بسته کنید

باز هم این کار را به مدت پنج دقیقه در سمت دیگر تکرار کنید.

برای ماساژ چهارسر ران به روی زمین دراز کشیده و ران خود را روی فوم رولر قرار دهید و بدن خود را روی آن حرکت دهید.

فوم رولر را به سمت زانو هدایت کنید.

برای اینکه خسته نشوید می توانید یک پای خود را روی زمین قرار دهید.

حرکات ورزشی با فوم رولر همسترینگ  عضلاتی که به لگن متصل هستند را مورد هدف قرار می دهد.

رو زمین نشسته و یک پای خود را روی فوم رولر قرار دهید و زانوی پای دیگر را خم کنید.

این حرکت برای کسانیکه طول روز زیاد می نشینند بسیار عالیست. با انجام این تمرین عضلات همسترینگ شل می شوند.

به عنوان تمرین آخر پاهایتان را روی فوم رولر قرار دهید. یکی از پاها را روی پای دیگر قرار داده و مطابق با فیلم حرکت را انجام دهید.

این حرکت برای رفع خستگی پا ناشی از راه رفتن زیاد بسیار خوب است. در نهایت تمرین را برای پای دیگر نیز انجام دهید.

تمامی حرکات را به مدت 5 دقیقه انجام دهید.

استفاده از فوم رولر مزایایی برای بدن افراد به خصوص ورزشکاران دارد که عبارتند از:

فوم رولر دنافوم را را می توانید با قیمت مناسب به طور مستقیم از کارخانه خریداری نمایید.