ویدیو آموزش نصب فوم رول پارکت

نصب فوم رول زیر پارکت را در این ویدیو مشاهده می کنید.

برای نصب فوم رول در زیر پارکت ابتدا از تمیز بون سطح زمین مطمین شوید.

در مرحله دوم فوم رول را در انتهای دیوار قرار داده و باز کنید.

مرحله سوم اگر فوم رول چسب داشت آن ها را از فوم رول جدا می کنیم. فوم رول دیگر را کنار فوم قبلی باز می کنیم. توجه داشته باشید که فوم رول ها دقیقا کنار هم قرار بگیرند. این کار را تا کامل شدن سطح انجام دهید.و در نهایت اقدام به نصب پارکت ها روی آن کنید.

مزایای استفاده از فوم زیر پارکت

استفاده از فوم زیر پارکت باعث حفظ کیفیت و دوام پارکت می شود. این فوم علاوه بر حفظ کیفیت باعث می شود هنگام راه رفتن روی پارکت صداهای اضافی تولید نشود. این فوم به عنوان فوم عایق حرارتی و برودتی در زیر پارکت قرار می گیرد. انواع فوم پارکت و قیمت آن را در صفحه فوم پارکت مشاهده کنید.