دنا فوم

لباس و جلیقه های صنعتی

 

لباس و جلیقه های صنعتی

لباس و جلیقه های صنعتی می بایست از موادی تولید شوند تا با پوشیدن آن ها، ایمنی های لازم در راستای جوگیری از آسیب های بدنی در حوادث گوناگون برای افراد حاصل شود. از این رو داخل لباس ها و جلیقه های صنعتی را با فوم ای وی آ EVA و یا پلی اتیلن که خاصیت شعله پذیری ندارند پر می کنند. دلیل دیگر استفاده از انواع فوم ضربه گیر در لباس های صنعتی قابلیت جذب مناسب انرژی مکانیکی است که مانع از رسیدن ضربات محکم به بدن افراد می شود. نمونه ای از کاربرد صنعت فوم در تولید لباس، لباس های آتش نشانی می باشد.

ضخامت فوم : 7 تا 15 میلی متر