دنا فوم

ظروف کریستال و شیشه ای

ظروف کریستال وشیشه ای ظروف کریستال و شیشه ای

ظروف کریستال و شیشه ای گاهی اوقات هنگام جا بجایی ها به دلیل نازکی سطوح آن ها با ضربه و نهایتاً صدمات جدی مواجه می شوند. بنابراین جهت جلوگیری از واردشدن این صدمات از فوم ضربه گیر پلی اتیلن در بسته بندی های ظروف کریستال و شیشه ای برای ایجاد فاصله بین آن ها استفاده می شود. شما کاربران گرامی می توانید از طریق فرم ثبت سفارش درخواست تولید قاب های  فومی مورد نیاز جهت بسته بندی محصولات شیشه ای خود را بدهید.