دنا فوم

صنایع چینی و سرامیک

  فوم صنایع چینیفوم صنایع چینی

صنایع چینی و سرامیک یکی از موارد استفاده و نمو صنعت فوم می باشد. استفاده از فوم در قاب های بسته بندی و نگهدارنده با ضخامت های بسیار پایین جهت جلوگیری از ایجاد لرزش و ضربه در این صنایع کاربرد دارد. همانطور که می دانید کشور ایران دومین تولید کننده ظروف چینی در جهان است. بنابراین جهت کمک به ادامه دار بودن تولید محصلات صنایع چینی و سرامیک بهتر است ظروف چینی را با استفاده از فوم بسته بندی در قالب های مناسب قرار داد تا آسیب رسانی به آن ها به حداقل ممکن برسد.