کارایی گردنبند الیزابت چیست؟

منتشر شده در 9 دی 1402

گردنی الیزابت حیوانات چیست؟ گردنبند الیزابت (همچنین به عنوان “گردنبند ریکاوری” نیز شناخته می شود) مخروطی پلاستیکی یا از جنس فوم است که در اطراف سر قرار می گیرد تا از لیسیدن یا جویدن حیوان در محل جراحی، زخم یا پانسمان جلوگیری کند. کمک می کند گربه از خراشیدن یا پنجه زدن به صورت یا سرش جلوگیری کند. چرا گربه من باید گردنبند الیزابت بپوشد؟ هدف اصلی  جلوگیری از آسیب مستقیم گربه به محل جراحی یا ناحیه آسیب دیده بدن است. طبیعی است که گربه ها زخم های خود را لیس بزنند، اما این می تواند به طور جدی بهبود را به تاخیر بیندازد و منجر به عفونت یا آسیب شود. اگرچه بسیاری از گربه ها در ابتدا از پوشیدن گردنبند الیزابت رنجیده می شوند و اغلب به شدت سعی می کنند آن را بردارند، اما اغلب گربه ها به سرعت به آن عادت می کنند. مهم است که در […]

ادامه این مقاله
گردنی ریکاوری گربه

کارایی گردنبند الیزابت چیست؟

گردنی الیزابت حیوانات چیست؟ گردنبند الیزابت (همچنین به عنوان “گردنبند ریکاوری” نیز شناخته می شود) مخروطی پلاستیکی یا از جنس فوم است که در اطراف سر قرار می گیرد تا از لیسیدن یا...