کاردستی شیرینی با فوم

در این ویدیو ساخت کاردستی شیرینی فومی بوسیله تعدادی ورق فوم کاردستی در رنگ های مختلف، چسب و یک قوطی پلاستیکی را مشاهده میکنید. ساخت کاردستی یک هنر سرگرم کننده و اموزشی برای کودکان میباشد