برش CNC چیست؟

ماشینکاری CNC صنعت تولید را متحول کرده است زیرا امکان تولید قطعات و محصولات دقیق و کارآمد را فراهم کرده است. CNC مخفف Computer Numerical Control است و شامل استفاده از سیستم های کامپیوتری برای کار با ابزارهای ماشینکاری مانند ماشین تراش، آسیاب، روتر و لیزر است.

 

برش لیزری CNC چگونه کار می کند؟

در اینجا یک توضیح کلی از فرآیند برش لیزری CNC آمده است:

طراحی با استفاده از نرم افزار CAD (Computer-Aided Design) ایجاد می شود.
سپس طرح CAD با استفاده از نرم افزار CAM (Computer-Aided Manufacturing) به یک برنامه CNC تبدیل می شود.
مواد انتخابی آماده شده و روی سطح کار دستگاه CNC قرار می گیرد.
سپس دستگاه با توجه به نیازهای خاص برش راه اندازی می شود.
دستگاه CNC پرتو لیزر را در طول مسیر برنامه ریزی شده هدایت می کند و مواد را برش می دهد.
همانطور که لیزر برش می دهد، مواد خنک می شوند تا از گرم شدن بیش از حد جلوگیری شود و به انجماد کمک کند.
پس از برش، قطعات از نظر کیفیت بررسی می شوند و در صورت نیاز مراحل پس از پردازش ممکن است انجام شود.